Browsing the archives for the налседство tag

Въпрос 11 – Не е ли напълно гарантирано небесното ни наследство?

от Гари Норт В Него казвам, в Когото станахме и наследство, като бяхме предопределени на това, според намерението на Бога, Който действува във всичко по решението на Своята воля. (Еф. 1:11) Кои са “ние”? Павел пишеше за някого. Той каза, че ние “станахме наследство”. Включи себе си сред тази избрана група. Впрочем, това трябва да […]