Browsing the archives for the основа tag

В Господа уповаваме

от Р. Дж. Ръшдуни Съвремнният човек няма право да се оплаква от разрастващите се проблеми и кризи по света. Когато хората уповават на държавното управление вместо на Бога, винаги ще получават повече етатично управление вместо Божие управление. Когато хората вярват в контрола вместо в свободата, те ще получават повече заробващ контрол и все по-малко свобода. […]