Browsing the archives for the отпадане tag

Въпрос 11 – Не е ли напълно гарантирано небесното ни наследство?

от Гари Норт В Него казвам, в Когото станахме и наследство, като бяхме предопределени на това, според намерението на Бога, Който действува във всичко по решението на Своята воля. (Еф. 1:11) Кои са “ние”? Павел пишеше за някого. Той каза, че ние “станахме наследство”. Включи себе си сред тази избрана група. Впрочем, това трябва да […]

Въпрос 7 – Aкo можем да “изпаднем от благодат,“ не е ли Христовото ходатайство неефективно?

от Гари Норт Кой ще обвини Божиите избрани? Бог ли, Който ги оправдава? Кой е оня, който ще ги осъди? Христос Исус ли, Който умря и беше възкресен от мъртвите, Който е от дясната страна на Бога, и Който ходатайства за нас? (Рим. 8:33-34). Думата “избран” означава избран от Бога. Ако Бог прави този избор, […]

0 Коментара

Въпрос 6 – Как можем да избегнем Божията любов?

от Гари Норт А които предопредели, тях и призова, а които призова, тях и оправда, а които оправда, тях и прослави. И тъй, какво да кажем за това? Ако Бог е откъм нас, кой ще бъде против нас? (Рим. 8:30-31). Редът за спасение е достатъчно ясен. След като Бог предназначи един човек за вечни благословения, […]

0 Коментара

Въпрос 4 – Ако ние не можем да изработим нашето ВЛИЗАНЕ в спасение, как можем да изработим нашето ИЗЛИЗАНЕ?

от Гари Норт Защото казва на Моисей: “Ще покажа милост към когото ще покажа, и ще пожаля, когото ще пожаля. И тъй, не зависи от този, който иска, нито от този, който тича, но от Бога, който показва милост. (Рим. 9:15-16). Ние не можем да изработим нашето влизане в спасението. Тове е учението за благодатта. […]

0 Коментара