Browsing the archives for the познание tag

Как човек се самооткрива: Рационализъм срещу Откровение

от Марк Ръшдуни Писанието определя човека по начин, притеснителен за рационалиста. В Псалом 8:4 Давид задава въпроса: „Що е човек та да го помниш? Или човешки син та да го посещаваш?“ Това до някаква степен е риторичен въпрос, понеже целта е удивлението му на сравнението между човека и Бога, Чието име е превъзходно (велико, всемогъщо) […]

Християнската теория за познанието (Епистемология)

от Корнилиъс Ван Тил Бог е всезнаещ и следователно знае всичко за Себе си, света който е създал, и човека, на когото Той разкрива Истината. Той знае точно къде човекът ще сбърка, или заради ограниченията си, или заради греха. За да даде Истината на човека, Бог е проектирал изразяването на факти във взаимосвързани текстове – […]