Browsing the archives for the предопределение tag

Божията или човешката воля?

от Марк. Р. Ръшдуни По-голямата част от образованието си съм получил в арминиански, защитаващи свободната воля училища. Благодарен съм за влиянието, което са ми оказали и за искрения, любящ християнски дух, който са имали преподавателите. Въпреки че съм (както бях и тогава) в силно несъгласие с тяхното богословие, това не означава, че поставям под въпрос […]

Въпрос 15 – Не прославят ли и злите хора Бога?

от Гари Норт “Но, ето, ръката на този, който Ме предава, е с Мене на трапезата. Защото Човешкият Син наистина отива, според както е било определено; но горко на този човек, чрез когото се предава!“. (Лк. 22:21,22) Псалмистът прогласява: “Всички Твои творения ще Те хвалят, Господи” (Пс. 145:10). Цялото творение свидетелствува за Неговата власт и […]

Въпрос 14 – Можеше ли Юда да откаже да предаде Исус?

от Гари Норт “Но, ето, ръката на този, който Ме предава, е с Мене на трапезата. Защото Човешкият Син наистина отива, според както е било определено; но горко на този човек, чрез когото се предава!“. (Лк. 22:21,22) Юда трябваше да изиграе определена роля в Божията космическа драма, точно както и Фараонът. Текстът е конкретен: 1) […]

Въпрос 13 – Не скри ли Исус умишлено Своето послание, за да не се покаят някои хора?

от Гари Норт Тогава се приближиха учениците Му и Му казаха: Защо им говориш с притчи? А Той в отговор им каза: Защото на вас е дадено да знаете тайните на небесното царство, а на тях не е дадено. (Мат. 13:10-11) Учениците не винаги разбираха притчите на Исус. Те трябваше да отидат при Него за […]

Въпрос 12 – Не са ли предопределени добрите ни дела?

от Гари Норт Защото сме Негово творение, създадени в Христа Исуса за добри дела, в които Бог отнапред е наредил да ходим. (Еф. 2:10) Тези думи са по-малко познати от ония, които ги предшествуват: “Защото по благодат сте спасени чрез вяра, и то не от сами вас; това е дар от Бога; не чрез дела, […]

Въпрос 9 – Не създава ли Бог “съдове приготвени за погибел”?

от Гари Норт А какво ще кажем, ако Бог, при все, че е искал да покаже гнева Си и да изяви силата Си, пак е търпял с голямо дълготърпение съдовете, предмети на гнева Си, приготвени за погибел, и е търпял за да изяви богатството на Славата Си над съдовете предмети на милостта Си, които е […]

0 Коментара

Въпрос 5 – Как може Бог да ГАРАНТИРА добро за Своите хора, без да е ПРЕДОПРЕДЕЛИЛ добро?

от Гари Норт Но знаем, че всичко съдейства за добро на тия, които любят Бога, които са призовани според Неговото намерение. (Рим. 8:28). Всичко? Означава ли това всяко отделно нещо? Така казва текстът. Да разгледаме приложенията на това обещание. То означава, че целият живот на новородения човек е под гаранцията на Бога. Всяко действие, всяко […]