Browsing the archives for the проблеми tag

В Господа уповаваме

от Р. Дж. Ръшдуни Съвремнният човек няма право да се оплаква от разрастващите се проблеми и кризи по света. Когато хората уповават на държавното управление вместо на Бога, винаги ще получават повече етатично управление вместо Божие управление. Когато хората вярват в контрола вместо в свободата, те ще получават повече заробващ контрол и все по-малко свобода. […]

Молитвата

от Р. Дж. Ръшдуни През последното си пътуване до Америка, Колумб се разболява много сериозно по време на голяма опасност и вероятен бунт. Много изморен и на легло с висока температура, той е слаб не само физически, но и духовно. В дневника си пише към себе си: „Викаш за помощ със съмнение в сърцето си. […]

Какъв ни е проблемът?

от Р. Ч. Спроул, младши Между Божия град и града на хората има огромна разлика. Въпреки това, между съравноваващите се армии на семето на жената и семето на змията има нещо общо – всички сме грешници. Всъщност определящото качество на разликата може да бъде открито в начина, по който гледаме на греха. Ако анкетираме тези […]

Изпитание и чистота

от Р. Дж. Ръшдуни Животът на Олимпия Фулва Мората (1526-1555) е доста различен от днешните ни представи. Брилянтната дъщеря на велик италиански учен, която става известна писателка и философка. Но за момиче, което е израстнало сред доста добри обстоятелства, животът ѝ е особено бурен. Ранните ѝ години са били луксозен и щастлив аристократичен живот. Когато […]

Защита срещу хората

от Р. Дж. Ръшдуни Хората определено често са ни проблем. Повечето от нас не веднъж са преживявали печални и скъпо струващи опитности заради глупостта и греха на хората. Към това можем да добавим факта, че собствената ни глупост и грях често са проблем за нас. В резултат много хора неоправдано са се загрижили да предпазват […]

Царят на царете

от Р. Дж. Ръшдуни Павел, в 1 Тимотей 6:15, говори за Исус Христос като за „блажен и единствен Властител, Цар на царете и Господар над господарите.” Ърнест Гордън е превел последната част от този стих „Цар над царстващите, Господ над господстващите.” С други думи, зад всички сили в историята, стои Великият Цар Исус Христос. Този […]

Проблеми

от Р. Дж. Ръшдуни “Проблеми, проблеми”, отбеляза един човек наскоро. “Колко искам да се отърва от тях.” Понякога всички изпитваме това чувство. Борим се година след година с надеждата, че проблемите ни скоро ще свършат, но те не изчезват. Просто се променят. Проблемите могат да бъдат семейни, квартални, църковни, държавни или лични. Проблемите могат да […]