Browsing the archives for the реконструкция tag

Вяра и общество

от Р. Дж. Ръшдуни Св. Павел заявява, че в редиците на Църквата няма „мнозина мъдри според човеците“ (I Коринтяни 1:26) хора. Да станеш християнин в ранните векове е означавало вече да не бъдеш смятан за джентълмен или учен. Римляните са смятали участието в тази нова вяра за позор. Обаче с течение на времето ставало все […]

Към един гностически дуалист, антиномист и пиетист

от Божидар Маринов Въпреки вярванията на много хора, в историята библейски основаното християнство е било господстваща религия само в няколко ограничени случая. Повечето от християните в историята, дори когато са вярвали истински в Христос, са примесвали своето християнство с преобладаващите езически интелектуални тенденции на своето време. Нещо повече, когато вървим през историята, не е рядко […]

Какво е „Tеономия“?

от Грег Бансен Д-р. Ван Тил ни учеше, че “няма алтернатива, съществуват само теономия и автономия” (Christian-Theistic Ethics, стр. 134). Всяко етично решение предполага някакъв краен авторитет или стандарт, който е или самоустановен закон (“автономия”), или Божият закон (“теономия”). Невярващите може да считат себе си за крайния авторитет определящ правилно и погрешно, докато вярващите осъзнават, […]

Какво е реконструкционизъм? Какво е теономия?

от Р. Ч. Спроул младши Подобно на калвинизма и реформираното богословие, тези две понятия често се използват като синоними но могат да бъдат разбирани като род и вид. С други думи, приемането на калвинизма е част от това, човек да бъде реформиран, но не е всичко. По подобен начин някои хора биха казали, че теономията […]