Browsing the archives for the реформация tag

Нито апостолска, нито реформация: Разликите между Бакалов и истинската Реформация (част 5)

(към част 4) от Божидар Маринов Бъдещето, Божието царство, последните дни Стигаме до въпроса, от който започна тази поредица от статии: Бакалов твърди, че е постмилениалист, аз също поучавам постмилениализъм, това не е ли проблем? Защо, ако критикувам теологията на Бакалов, нашите възгледи за бъдещето изглеждат еднакви? Ако теологията на Бакалов е небиблейска по отношение […]

Нито апостолска, нито реформация: Разликите между Бакалов и истинската Реформация (част 4)

(към част 3) от Божидар Маринов История, заветни санкции, изповеди на вярата Има ли историята смисъл? Съдържа ли тя нещо полезно за вярващия, от което той може да научи важни неща за своето спасение и своя живот в Господа? Можем ли да се научим от предишните поколения? Дали Бог е Господар на историята и дали […]

Нито апостолска, нито реформация: Разликите между Бакалов и истинската Реформация (част 3)

(към част 2) от Божидар Маринов Закон, етика, взаимоотношения Централната характеристика на едно общество са неговите закони. Те са които свързват обществото в едно цяло, и правят връзката между поколенията. Отделните индивиди се раждат и умират, институции и организации и семейства идват и си отиват, технологиите и икономиката се развиват или западат; но най-трайният елемент […]

Нито апостолска, нито реформация: Разликите между Бакалов и истинската Реформация (част 2)

(към част 1) от Божидар Маринов Човек, общество, институции Възгледът на Реформацията относно човека и обществото може да се обобщи по следния начин: Човекът е поставен да владее над земята, но не и над другите хора. Властта на човека над земята е установена в самото начало, при Сътворението: И Бог каза: Да създадем човека по […]

Нито апостолска, нито реформация: Разликите между Бакалов и истинската Реформация (част 1)

от Божидар Маринов Преди известно време една читателка на Библиотеката ме попита каква е разликата между моите възгледи и възгледите на Георги Бакалов от църква Прелом. Знаела, че има разлика, но е била притеснена от някои прилики – или поне което изглежда като прилики на повърхността, а именно, есхатологията. Аз съм постмилениалист, тоест вярвам в […]

Калвинизъм и икономика на свободния пазар

от Р. Ч. Спроул младши Ако някой вземе карта на света, за да оцвети страните, които са повлияни най-силно от богословската мъдрост на Жан Калвин, ще му бъдат нужни доста фулмастери. Калвинизмът, тази система на Библейско разбиране, която, разбира се, е по-стара от Калвин, по време на реформацията се радва на по-широка приемственост дори от […]