Browsing the archives for the свобода tag

Светските религиозни идеологии полудяха

от Гари Демар Американската конституция заповядва: „Не може да бъде избирано за президент лице, което не е навършило тридесет и пет годишна възраст и не е било постоянен жител на Съединените щати в продължение на четиринадесет години” (Член II, параграф 1). Значи ли това, че кандидатът не трябва да бъде поставен под съмнение относно способностите […]

Страхът от свободата

от Р. Дж. Ръшдуни В своя труд The Greeks and the Irrational Е. Р. Додс озаглавява една от главите “Страхът от свободата”. Целият древен свят е бил заразен със страх от свободата. Платон и Аристотел са планирали държава, в която чрез езически правила, свободата е трябвало да бъде премахната за повечето хора. Свободата е била […]

0 Коментара