Browsing the archives for the свободна воля tag

Божията или човешката воля?

от Марк. Р. Ръшдуни По-голямата част от образованието си съм получил в арминиански, защитаващи свободната воля училища. Благодарен съм за влиянието, което са ми оказали и за искрения, любящ християнски дух, който са имали преподавателите. Въпреки че съм (както бях и тогава) в силно несъгласие с тяхното богословие, това не означава, че поставям под въпрос […]

Въпрос 12 – Не са ли предопределени добрите ни дела?

от Гари Норт Защото сме Негово творение, създадени в Христа Исуса за добри дела, в които Бог отнапред е наредил да ходим. (Еф. 2:10) Тези думи са по-малко познати от ония, които ги предшествуват: “Защото по благодат сте спасени чрез вяра, и то не от сами вас; това е дар от Бога; не чрез дела, […]

Въпрос 3 – Прави ли абсолютното Божие предопределение Бог несправедлив?

от Гари Норт На това ти ще речеш: А защо още обвинява? Кой може да противостои на волята му? (Рим. 9:19). Павел беше специалист по логика. Той знаеше точно какво обърканите (или бунтовни) хора ще се запитат, след като е описал закоравяването на сърцето на Фараона от Бога. Човекът, който не желае да приеме истината […]