Browsing the archives for the смърт tag

Преглед на смъртната присъда: Отнемането на живот за отнет живот

от Лии Дъган „Да се отрича смъртното наказание е да се настоява за живот за злото; то означава, че на злите хора е дадено правото да убиват, отвличат, изнасилват и нарушават закона и реда, и в това техният живот е защитен от смърт. На убиеца е дадено правото да убива без да изгуби живота си, […]

0 Коментара

Да приемеш смъртта

от Марк Ръшдуни Белег на неновородения човек е, че възприема смъртта като проблем. За него смъртта представлява безмислеността на живота. За християните смъртта означава, че Бог царува. Бог създаде Адам и Ева безгрешни. Но имаше един бунтовнически път на неподчинение и смърт, по който можеха да тръгнат и те тръгнаха точно по него. Нямаше да […]

0 Коментара

За кого умря Христос?

от Джон Оуен Отец е излял гнева Си заради; Синът е понесъл наказание вместо: Всичките грехове на всички хора. Всичките грехове на някои хора, или Някои грехове на всички хора. В такъв случай може да се каже: Ако последното е истина, всички хора имат някакви грехове, за които да отговарят, следователно, никой не е спасен. […]

Божието отмъщение

от Р. Дж. Ръшдуни Във 2 Солунци 1:8, ни се казва, че Господ ще дойде „в пламенен огън да раздаде възмездие на онези, които не познават Бога, и на онези, които не се покоряват на благовестието на нашия Господ Исус.” Думата „раздавам” на гръцки е didontos, идваща от didomi, която най-често означава „давам”. С други […]

Смъртното наказание: противоречи ли то на Божията милост?

от Божидар Маринов “Горко на ония, които наричат злото добро, а доброто зло!” (Исая 6:20) Тази статия не е предназначена да бъде защита на смъртното наказание. Библейската валидност на смъртното наказание може да бъде защитавана само на теономична (от qeoV – Бог и nomoV – закон) основа, тоест преди да защитаваме валидността на смъртното наказание, […]