Browsing the archives for the спасение tag

Божията или човешката воля?

от Марк. Р. Ръшдуни По-голямата част от образованието си съм получил в арминиански, защитаващи свободната воля училища. Благодарен съм за влиянието, което са ми оказали и за искрения, любящ християнски дух, който са имали преподавателите. Въпреки че съм (както бях и тогава) в силно несъгласие с тяхното богословие, това не означава, че поставям под въпрос […]

Въпрос 13 – Не скри ли Исус умишлено Своето послание, за да не се покаят някои хора?

от Гари Норт Тогава се приближиха учениците Му и Му казаха: Защо им говориш с притчи? А Той в отговор им каза: Защото на вас е дадено да знаете тайните на небесното царство, а на тях не е дадено. (Мат. 13:10-11) Учениците не винаги разбираха притчите на Исус. Те трябваше да отидат при Него за […]

Въпрос 11 – Не е ли напълно гарантирано небесното ни наследство?

от Гари Норт В Него казвам, в Когото станахме и наследство, като бяхме предопределени на това, според намерението на Бога, Който действува във всичко по решението на Своята воля. (Еф. 1:11) Кои са “ние”? Павел пишеше за някого. Той каза, че ние “станахме наследство”. Включи себе си сред тази избрана група. Впрочем, това трябва да […]

Въпрос 10 – Кога Бог реши да ни даде вечен живот?

от Гари Норт Както ни е избрал в Него преди създанието на света, за да бъдем свети и без недостатък пред Него в любов; като ни е предопределил да Му бъдем осиновени чрез Исуса Христа, по благоволението на Своята воля. (Еф. 1:4-5). “Преди създанието на света” Бог действително ни е избрал. Той имаше цел: да […]

1 Коментар

Въпрос 7 – Aкo можем да “изпаднем от благодат,“ не е ли Христовото ходатайство неефективно?

от Гари Норт Кой ще обвини Божиите избрани? Бог ли, Който ги оправдава? Кой е оня, който ще ги осъди? Христос Исус ли, Който умря и беше възкресен от мъртвите, Който е от дясната страна на Бога, и Който ходатайства за нас? (Рим. 8:33-34). Думата “избран” означава избран от Бога. Ако Бог прави този избор, […]

0 Коментара

Въпрос 5 – Как може Бог да ГАРАНТИРА добро за Своите хора, без да е ПРЕДОПРЕДЕЛИЛ добро?

от Гари Норт Но знаем, че всичко съдейства за добро на тия, които любят Бога, които са призовани според Неговото намерение. (Рим. 8:28). Всичко? Означава ли това всяко отделно нещо? Така казва текстът. Да разгледаме приложенията на това обещание. То означава, че целият живот на новородения човек е под гаранцията на Бога. Всяко действие, всяко […]

Въпрос 4 – Ако ние не можем да изработим нашето ВЛИЗАНЕ в спасение, как можем да изработим нашето ИЗЛИЗАНЕ?

от Гари Норт Защото казва на Моисей: “Ще покажа милост към когото ще покажа, и ще пожаля, когото ще пожаля. И тъй, не зависи от този, който иска, нито от този, който тича, но от Бога, който показва милост. (Рим. 9:15-16). Ние не можем да изработим нашето влизане в спасението. Тове е учението за благодатта. […]

0 Коментара