Browsing the archives for the спасение tag

Въпрос 1 – Не мразеше ли Бог неродения Исав?

от Гари Норт Макар че близнаците не бяха още родени и не бяха още сторили нещо добро или зло, то, за да почива Божието по избор намерение не на дела, а на Онзи, който призовава, рече ѝ се: “По-големият ще слугува на по-малкия”; както е писано “Якова възлюбих, а Исава намразих. (Рим. 9:11-13) Бог предрече […]

Политически спасители

от Р. Дж. Ръшдуни Според германския историк Етелберт Щауфер религиозният принцип на Римската империя след Август е бил спасение чрез Цезар: „Спасението може да се намери единствено в Август и няма друго име дадено на човеците, чрез което да се спасят.“ Това ни помага да разберем смелостта на ап. Петър и тоталната власт, за която […]

Изследване: Ограничено спасение

от Грег Бансен В какво вярваме Писанието ни учи, че когато Христос даде Своя живот като заместителна жертва за греха, Той го направи, за да изкупи греха на Своя народ. Той умря конкретно за онези, които Отец е избрал преди сътворението на света, а не общо за всички и всеки отделен човек, който живее. Така […]