Browsing the archives for the справедливост tag

Царят на царете

от Р. Дж. Ръшдуни Павел, в 1 Тимотей 6:15, говори за Исус Христос като за „блажен и единствен Властител, Цар на царете и Господар над господарите.” Ърнест Гордън е превел последната част от този стих „Цар над царстващите, Господ над господстващите.” С други думи, зад всички сили в историята, стои Великият Цар Исус Христос. Този […]

Оправдания

от Р. Дж. Ръшдуни Едно от многото неща, които хората не успяват да разберат за Бога е, че Той не зачита оправданията. В Битие 3:9-19, Бог показва ясно, че Той се отнася към всички оправдания единствено като основание за порицание и осъждение. Човек никога не може да се доближи до Бога с нещо друго освен […]

0 Коментара

Какво е закон?

от Р. Дж. Ръшдуни Няколко писатели са заявили наскоро, че законът няма нищо общо с морала и е крайно време да спрем с опитите да го узаконим. Време е да разгледаме това твърдение и да разберем опасността, която съдържа. Фактът е, че всеки закон има нещо общо с морала. Законът казва дали нещо е правилно […]

0 Коментара

Божието отмъщение

от Р. Дж. Ръшдуни Във 2 Солунци 1:8, ни се казва, че Господ ще дойде „в пламенен огън да раздаде възмездие на онези, които не познават Бога, и на онези, които не се покоряват на благовестието на нашия Господ Исус.” Думата „раздавам” на гръцки е didontos, идваща от didomi, която най-често означава „давам”. С други […]

Библейското учение за избора

Бог ни казва, че грешниците заслужават Неговия гняв. Той е свят Бог, който мрази и греха, и грешника. Той хвърля грешниците в ада, завинаги, а не само греха. Грешниците плащат, а не грехът сам по себе си. Бог каза, че Той намрази Исав, Якововия брат дори преди двамата да бяха родени, дори преди да бяха […]

Смъртното наказание: противоречи ли то на Божията милост?

от Божидар Маринов “Горко на ония, които наричат злото добро, а доброто зло!” (Исая 6:20) Тази статия не е предназначена да бъде защита на смъртното наказание. Библейската валидност на смъртното наказание може да бъде защитавана само на теономична (от qeoV – Бог и nomoV – закон) основа, тоест преди да защитаваме валидността на смъртното наказание, […]