Browsing the archives for the тайнства tag

Срещу християнството

Предговор Написал съм смущаваща книга. Написал съм пристрастна книга. Написал съм откъслечна книга. Написал съм непълна книга. (Мисля, че черният ми дроб е болен.) Ако имах достатъчно време Срещу християнството би била изтощителна, изчерпателна, задълбочено проучена, внимателно нюансирана и обширно компетентна, няколкотомна творба. Уви, нямам. Или може би не „Уви“. Тази книга е богословско самоделство […]