Browsing the archives for the християнство tag

Всяко образование е религиозно

от Джейк Литвин “Крайната цел на ученето е да поправим разрухата, причинена от прародителите ни, като опознаем правилно Бога и чрез това знание да Го обикнем, да Му подражаваме, да бъдем като Него.” – Джон Милтън “Преди всяко друго, най-важното четиво за всички, както в университетите, така и в училищата, трябва да бъде Светото Писание… […]

Родителство и домашно образование

от Маги Маринова В Библията виждаме, че семейството е установената от Бога институция отговорна за възпитанието на децата. Нашите домове трябва да бъдат най-безопасното място за децата ни. Домът е предназначен да бъде не само физически подслон, но също и място за духовно и емоционално развитие. Ако семейството се разпадне, детето бива оставено без подкрепа […]

Християнство срещу хуманизъм

от Р. Дж. Ръшдуни Християнството и хуманизмът са диаметрално противопоставени религии. Едната е поклонение пред суверенния триединен Бог, а другата е поклонение пред човека. Нека накратко разгледаме някои от ключовите точки на различие между християнство и хуманизъм, така както засягат образованието. Това съвсем не е изчерпателен анализ. Целта ни е да осигурим кратък списък на […]

Вяра и общество

от Р. Дж. Ръшдуни Св. Павел заявява, че в редиците на Църквата няма „мнозина мъдри според човеците“ (I Коринтяни 1:26) хора. Да станеш християнин в ранните векове е означавало вече да не бъдеш смятан за джентълмен или учен. Римляните са смятали участието в тази нова вяра за позор. Обаче с течение на времето ставало все […]

Постхристиянска епоха?

от Р. Дж. Ръшдуни През последните години хуманистите усилено разпространяват идея, която за съжаление се приема от доста християни. Това е идеята, че настъпва следхристиянска епоха. Според това вярване християнските векове са към своя край и настъпва една нова ера. Едни я наричат ерата на научния хуманизъм, други – ерата на научния социализъм, а някои […]

Визия за свобода и световна трансформация

от Джоел Макдърмън Някъде около 405 г. Сл.Хр., шестнадесет годишно момче, разхождайки се по английското крайбрежие, било нападнато от пирати. Те го отвлекли и го продали на пазар за роби на главатаря на Северна Ирландия, който го принудил да пасе свине. Младият мъж издържал на мръсотията, на природните стихии, на раздялата със семейството си и […]

Срещу християнството

Предговор Написал съм смущаваща книга. Написал съм пристрастна книга. Написал съм откъслечна книга. Написал съм непълна книга. (Мисля, че черният ми дроб е болен.) Ако имах достатъчно време Срещу християнството би била изтощителна, изчерпателна, задълбочено проучена, внимателно нюансирана и обширно компетентна, няколкотомна творба. Уви, нямам. Или може би не „Уви“. Тази книга е богословско самоделство […]