Browsing the archives for the хуманизъм tag

Всяко образование е религиозно

от Джейк Литвин “Крайната цел на ученето е да поправим разрухата, причинена от прародителите ни, като опознаем правилно Бога и чрез това знание да Го обикнем, да Му подражаваме, да бъдем като Него.” – Джон Милтън “Преди всяко друго, най-важното четиво за всички, както в университетите, така и в училищата, трябва да бъде Светото Писание… […]

Християнство срещу хуманизъм

от Р. Дж. Ръшдуни Християнството и хуманизмът са диаметрално противопоставени религии. Едната е поклонение пред суверенния триединен Бог, а другата е поклонение пред човека. Нека накратко разгледаме някои от ключовите точки на различие между християнство и хуманизъм, така както засягат образованието. Това съвсем не е изчерпателен анализ. Целта ни е да осигурим кратък списък на […]

Креационизъм и психология

от Р. Дж. Ръшдуни Доктрината за човека, която хуманистичната психология ни дава, е коренно противоположна на Писанието. За духовниците е станало рутина да търсят напътствие за съветването си в хуманистичната психология, а книги, които прилагат такава психология към пастирските проблеми, имат готов пазар и широко влияние. Резултатът е постепенното просмукване на хуманизма в християнските кръгове, […]

Вяра и общество

от Р. Дж. Ръшдуни Св. Павел заявява, че в редиците на Църквата няма „мнозина мъдри според човеците“ (I Коринтяни 1:26) хора. Да станеш християнин в ранните векове е означавало вече да не бъдеш смятан за джентълмен или учен. Римляните са смятали участието в тази нова вяра за позор. Обаче с течение на времето ставало все […]

Постхристиянска епоха?

от Р. Дж. Ръшдуни През последните години хуманистите усилено разпространяват идея, която за съжаление се приема от доста християни. Това е идеята, че настъпва следхристиянска епоха. Според това вярване християнските векове са към своя край и настъпва една нова ера. Едни я наричат ерата на научния хуманизъм, други – ерата на научния социализъм, а някои […]

Защо грешниците обичат лъжите

от Марк Р. Ръшдуни Винаги има пряко съответствие между любовта и омразата. Мразим обратното или противоположното на това, което обичаме. Хората мразят Божията истина, защото приемат всяка лъжа, която се противопоставя на тази истина. Те избират да се придържат към всяка версия на истината, която придава привидна правдоподобност на бунта им срещу Бога и Неговото […]

0 Коментара