Browsing the archives for the ценности tag

Кой подкопава дома ви?

от Денис Пийкок За водачите от най-голяма важност е да преподават, подсилват и защитават основополагащите принципи на всяка човешка институция, култура или нация. Ако основите бъдат отслабени или унищожени, всичко което се държи на тях се разрушава и трябва да бъде изградено наново. Ние живеем в такъв исторически момент, в който основите на западната цивилизация, […]