Browsing the archives for the 75 въпроса tag

Въпрос 16 – Може ли Сатана да се покае и да бъде спасен?

от Гари Норт “Тогава ще рече и на тия, които са от лявата Му страна: Идете си от Мене, вие проклети, във вечния огън, приготвен за дявола и за неговите ангели“. (Мат. 25:41) Възможно ли е демони, осъдени за ада, да получат някога вечен живот? Не. Съдържанието на ада ще бъде хвърлено в огненото езеро […]

0 Коментара

Въпрос 15 – Не прославят ли и злите хора Бога?

от Гари Норт “Но, ето, ръката на този, който Ме предава, е с Мене на трапезата. Защото Човешкият Син наистина отива, според както е било определено; но горко на този човек, чрез когото се предава!“. (Лк. 22:21,22) Псалмистът прогласява: “Всички Твои творения ще Те хвалят, Господи” (Пс. 145:10). Цялото творение свидетелствува за Неговата власт и […]

Въпрос 14 – Можеше ли Юда да откаже да предаде Исус?

от Гари Норт “Но, ето, ръката на този, който Ме предава, е с Мене на трапезата. Защото Човешкият Син наистина отива, според както е било определено; но горко на този човек, чрез когото се предава!“. (Лк. 22:21,22) Юда трябваше да изиграе определена роля в Божията космическа драма, точно както и Фараонът. Текстът е конкретен: 1) […]

Въпрос 13 – Не скри ли Исус умишлено Своето послание, за да не се покаят някои хора?

от Гари Норт Тогава се приближиха учениците Му и Му казаха: Защо им говориш с притчи? А Той в отговор им каза: Защото на вас е дадено да знаете тайните на небесното царство, а на тях не е дадено. (Мат. 13:10-11) Учениците не винаги разбираха притчите на Исус. Те трябваше да отидат при Него за […]

Въпрос 12 – Не са ли предопределени добрите ни дела?

от Гари Норт Защото сме Негово творение, създадени в Христа Исуса за добри дела, в които Бог отнапред е наредил да ходим. (Еф. 2:10) Тези думи са по-малко познати от ония, които ги предшествуват: “Защото по благодат сте спасени чрез вяра, и то не от сами вас; това е дар от Бога; не чрез дела, […]

Въпрос 11 – Не е ли напълно гарантирано небесното ни наследство?

от Гари Норт В Него казвам, в Когото станахме и наследство, като бяхме предопределени на това, според намерението на Бога, Който действува във всичко по решението на Своята воля. (Еф. 1:11) Кои са “ние”? Павел пишеше за някого. Той каза, че ние “станахме наследство”. Включи себе си сред тази избрана група. Впрочем, това трябва да […]

Въпрос 10 – Кога Бог реши да ни даде вечен живот?

от Гари Норт Както ни е избрал в Него преди създанието на света, за да бъдем свети и без недостатък пред Него в любов; като ни е предопределил да Му бъдем осиновени чрез Исуса Христа, по благоволението на Своята воля. (Еф. 1:4-5). “Преди създанието на света” Бог действително ни е избрал. Той имаше цел: да […]

1 Коментар