Browsing the archives for the Постмилениализъм category

Новият световен ред

от Ники Вълчев Като говорим за нов световен ред, той отдавна е установен. Преди малко по-малко от 2000 години Един Богочовек, Исус от Назарет, ясно заявява, че не друг, а единствено Той притежава цялата власт на Небесата и Земята. За Него са пророкували още древните Пророци пращани от Бога, Който владее цялата вселена. Царят псалмопевец […]

Портите на Ада в Матей 16:18

от Кенет Джентри “Пък и Аз ти казвам, че ти си Петър и на тая канара ще съградя Моята църква; и портите на ада няма да ѝ надделеят.” Матей 16:18 Този стих е предизвикал значителен дебат заради граматическите затруднения, намиращи се в него. Някои учени дори поправят текста, за да “отстранят проблема”. Необичайно е стоящи […]