Browsing the archives for the инструкции tag

Пет неща, които за моя изненада не се намират в Библията.

Р. К. Спроул, син Бог е изцяло всемъдър, самият източник на всяка истина. Библията е Неговото Слово и е истинна във всичко, което учи, както е и достатъчна да ни води във всяко добро дело. Словото Му е разбираемо и ясно. Но не цялата Библия е еднакво ясна. Общо казано тези основни правила ни информират, […]

0 Коментара