Browsing the archives for the епистемология tag

Християнската теория за познанието (Епистемология)

от Корнилиъс Ван Тил Бог е всезнаещ и следователно знае всичко за Себе си, света който е създал, и човека, на когото Той разкрива Истината. Той знае точно къде човекът ще сбърка, или заради ограниченията си, или заради греха. За да даде Истината на човека, Бог е проектирал изразяването на факти във взаимосвързани текстове – […]