Browsing the archives for the епоха tag

Постхристиянска епоха?

от Р. Дж. Ръшдуни През последните години хуманистите усилено разпространяват идея, която за съжаление се приема от доста християни. Това е идеята, че настъпва следхристиянска епоха. Според това вярване християнските векове са към своя край и настъпва една нова ера. Едни я наричат ерата на научния хуманизъм, други – ерата на научния социализъм, а някои […]