Browsing the archives for the херменевтика tag

Портите на Ада в Матей 16:18

от Кенет Джентри “Пък и Аз ти казвам, че ти си Петър и на тая канара ще съградя Моята църква; и портите на ада няма да ѝ надделеят.” Матей 16:18 Този стих е предизвикал значителен дебат заради граматическите затруднения, намиращи се в него. Някои учени дори поправят текста, за да “отстранят проблема”. Необичайно е стоящи […]

Библейското учение за избора

Бог ни казва, че грешниците заслужават Неговия гняв. Той е свят Бог, който мрази и греха, и грешника. Той хвърля грешниците в ада, завинаги, а не само греха. Грешниците плащат, а не грехът сам по себе си. Бог каза, че Той намрази Исав, Якововия брат дори преди двамата да бяха родени, дори преди да бяха […]

15 причини да четем книгата Битие като история

от Брандън Валорани Нашите добри приятели от Creation Ministries International (CMI) издадоха страхотна книга, която се казва, „15 причини да четем книгата Битие като история„. Написана е, защото много хора си мислят, че описанието на Битие за сътворението не е историческо, а е само някакво богословско резюме или „полемика“. В тази книжка от 32 страници, […]

Скритото принадлежи на Бога

от Ерик Раук Херменевтика е техническата дума за изучаването на тълкуването. Ние „упражняваме“ херменевтика всеки ден през живота си. Винаги когато получим съобщение от някой друг – независимо дали е писано, гласно или негласно – ние трябва да го „разшифроваме“, за да стигнем до това, което вярваме, че подателят е искал да ни каже. Някои […]