10 принципа, на които да научите децата си, за да имат библейски успех

Когато се спомене думата успех, повечето хора я приравняват само до финансов успех. Тези 10 принципа обаче, които учат децата ви на библейски успех, са много по-важни.
Докато ги четях си мислех колко ценно би било за децата и младежите да ги научат отрано в живота и да им се напомнят често.

Това са великите истини, които помагат на християните да останат силни и верни на Бог, което е в основата на просперитета и благословията.

1. АКО БОГ Е ПРОТИВ, ТО И АЗ СЪМ ПРОТИВ.

“А делата на плътта са явни; те са: блудство, нечистота, сладострастие, идолопоклонство, чародейство, вражди, разпри, ревнувания, ярости, партизанства, раздори, разцепления, зависти, пиянства, пирувания и тям подобни; за които ви предупреждавам, както ви и предупредих, че които вършат такива работи, няма да наследят Божието царство. А плодът на Духа е: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вярност, кротост, себеобуздание; против такива неща няма закон. А които са Исус Христови, разпнали са плътта заедно със страстите и похотите ѝ.” (Галатяни 5:19-24)

2. ВСЕКИ ГРЯХ ПРОИЗХОЖДА ОТ СЪРЦЕТО.

“Сърцето е измамливо повече от всичко, и е страшно болно; кой може да го познае?” (Еремия 17:9)

“Повече от всичко друго що пазиш, пази сърцето си, защото от него са изворите на живота.” (Притчи 4:23)

“Но облечете се с Господа Исуса Христа, и не промишлявайте за страстите на плътта.” (Римляни 13:14)

3. ПО-ЛЕСНО Е ДА ЗАПАЗИШ СЪРЦЕТО СИ ЧИСТО, ОТКОЛКОТО ДА ГО ЧИСТИШ СЛЕД КАТО Е БИЛО ЗАМЪРСЕНО.

“Благоразумният предвижда злото и се укрива. А неразумните вървят напред и страдат.” (Притчи 22:3)

“Може ли някой да тури огън в пазухата си, и дрехите му да не изгорят? Може ли някой да ходи по разпалени въглища, и нозете му да се не опекат?” (Притчи 6:27-28)

4. НЕ МОЖЕШ ДА СЕ БОРИШ С ПЛЪТСКОТО, АКО МУ СЕ ОТДАВАШ.

“Който обича среброто не ще се насити от сребро, нито с доходи оня, който обича изобилието. И това е суета.” (Еклесиаст 5:10)

“А който се изкушава, се завлича и подлъгва от собствената си страст; и тогава страстта зачева и ражда грях, а грехът, като се развие напълно ражда смърт.” (Яков 1:14-15)

5. МАЛКИТЕ КОМПРОМИСИ ВОДЯТ ДО ГОЛЕМИ БЕДИ.

“Верният в най-малкото и в многото е верен, а неверният в най-малкото и в многото е неверен.” (Лука 16:10)

“Никой не може да слугува на двама господари, защото или ще намрази единия, а ще обикне другия, или към единия ще се привърже, а другия ще презира. Не можете да слугувате на Бога и на мамона.” (Матей 6:24)

“Не знаете ли, че комуто предавате себе си като послушни слуги, слуги сте на оня, комуто се покорявате, било на греха, който докарва смърт, или на послушанието, което докарва правда?” (Римляни 6:16)

6. ОНЕЗИ, КОИТО НЕ ОБИЧАТ БОГ, НЯМА ДА НИ ПОМОГНАТ ДА МУ СЛУЖИМ.

“Затова юдеите искаха още повече да го убият; защото не само нарушаваше съботата, но и правеше Бога Свой Отец, и така правеше Себе Си равен на Бога. Затова Исус им рече: Истина, истина ви казвам, не може Синът да върши от само Себе Си нищо, освен това, което вижда да върши Отец; понеже каквото върши Той, подобно и Синът го върши. Защото Отец люби Сина, и Му показва все що върши сам; ще Му показва и от тия по-големи работи, за да се чудите вие.” (Йоан 5:18-20)

“Чрез въздържаност се склонява управител, и мек език троши кости. Намерил ли си мед? Яж само колкото ти е нужно, да не би да се преситиш от него и да го повърнеш.” (Притчи 25:15-16)

7. НАШИТЕ ГРЕХОВНИ НАКЛОННОСТИ НАРАНЯВАТ ХОРАТА, КОИТО НИ СЛЕДВАТ.

“Защото никой от нас не живее за себе си, и никой не умира за себе си.” (Римляни 14:7)

“Всичко е позволено, но не всичко е полезно; всичко е позволено, но не всичко е назидателно. Никой да не търси своята лична полза, но всеки ползата на другиго.” (1 Коринтяни 10:23-24)

8. НЕВЗЪМОЖНО Е ДА ПРЕБОРИШ ПЛЪТСКИТЕ ИЗКУШЕНИЯ С ПЛЪТСКИ ОРЪЖИЯ.

“Защото, ако и да живеем в плът, по плът не воюваме. Защото оръжията, с които воюваме, не са плътски, но пред Бога са силни за събаряне крепости. Понеже събаряме помисли и всичко, което се издига високо против познанието на Бога, и пленяваме всеки разум да се покорява на Христа.” (2 Коринтяни 10:3-5)

“Вие сте от Бога, дечица, и победили сте ги; защото по-велик е Оня, Който е във вас, от онзи, който е в света.” (1 Йоан 4:4)

9. ГУБИМ СВОБОДАТА СИ ДА ИЗБИРАМЕ, КОГАТО СЕ ОТДАДЕМ НА ИЗКУШЕНИЕТО. ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ НАШИТЕ ИЗБОРИ СА НЕЗИБЕЖНИ, НЕПРЕДВИДИМИ И СА В БОЖИЯТА РЪКА.

“Нечестивият ще бъде хванат от собствените си беззакония, и с въжетата на своя грях ще бъде държан.” (Притчи 5:22)

“Хляб спечелен с лъжа е сладък за човека; но после устата му ще се напълнят с камъчета.” (Притчи 20:17)

“Крадените води са сладки, и хляб, който се яде скришом, е вкусен, но той не знае, че мъртвите са там, и че гостите ѝ са в дълбочините на ада.” (Притчи 9:17-18)

10. БОГ УРАВНОВЕСЯВА ВИНАТА СЪС СРАМА. ПОЕМИ СРАМА ЗА ДЕЙСТВИЯТА СИ И БОГ ЩЕ ПРЕМАХНЕ ВИНАТА.

“Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете, и да ни очисти от всяка неправда.” (1 Йоан 1:9)

Тези принципи ще въоръжат децата ви с библейските истини, които ще ги подготвят за всички битки, с които ще се сблъскат, тъй като Божието слово е най-доброто оръжие срещу духовните битки.
Какъв ценен списък с истини!

Превод: Венера Папратилова
Статията е взета оттук: https://thecharactercorner.com/10-principles-for-prosperity

Напишете коментар

Използваме Граватари в кокментарите - вземете свой собствен, за да бъдете разпознавани!

XHTML: Това са някои от таговете, които може да ползвате: <a href=""> <b> <blockquote> <code> <em> <i> <strike> <strong>