Дългът и бъдещето

от Р. Дж. Ръшдуни

Дългът, държавен и личен, е инфлационен и разрушителен. Соломон казва: „Богатият властва над сиромасите, и който взема на заем е слуга (или роб) на заемодавеца“ (Притчи 22:7). Дългът е робство и предпоставка за противно на Бога управление. Едно нехристиянско общество ще бъде яздено от дългове и инфлации. Дългът и инфлацията включват консумация на бъдещето и бреме в настоящето. Преди някокло години данъчната тежест върху всеки мъж, жена, и дете в САЩ се предполагаше че е 45% от техния доход; до 1983, някои приемаха че е 59%. Ако е вярно, това означава, че човек трябва да работи повече от половин година само за да си плати данъците. За плащане на двоен десятък на Бога годишно е необходимо да се работи пет дни на седмица за два месеца, грубо казано.
И така, общият доход необходим, за да се издържаме и да даваме двоен десятък на Бога се сумира в по-малко от шест месеца за година. Нашата икономика с дълг към държавата консумира повече от половин годишен доход. Добавете към това тежестта на личния дълг, и финансовото положение на човек става наистина много трудно.

Така съвременната държавност е огромно препятствие за справедливостта и за бъдещето. Тя насърчава дълга и инфлацията, пояждането на бъдещето, и деморализацията в настоящето.

Римският закон е много суров към длъжниците. Според Фереро, малките земевладелци са унищожени чрез „дългово робство“.[1] Въпросът за дълга става критичен проблем и дълговото робство създава революционни тълпи. Отговорът на някои демагози е да се намали или премахне дълга, а не да се насърчи спестовен начин на живот, нито да се намали данъчния товар. Търговията със земя е насърчавана чрез инфлация и готови заеми. Рим поробва чужденци чрез войни, и собствения си народ чрез икономическите си политики. Рим е робска държава, защото избира политики, които поддържат робството. Неговата икономика подсигурява производството чрез дълг и робство, и двете са вързани едно за друго. Като се имат предвид паралелите между Рим и съвремието, днешните историци не са толкова словоохотливи да пишат за зависимостта на Рим към дълга.

Съвременният възглед за дълга е в драматично противоречие с библейската перспектива. В Библията, дългът се разглежда като изключително нещастие (Изход 22:25). „Никога не се приема като естествен и основателен“. Вземането на заем се разглежда като необходимо понякога, но никога като преимущество.[2]

Заемите и лихвите от край време са средство за заробване на народи. Това важи за древен Египет, както и за Вавилон. Търговците, или тамкару, довеждат страни до робство чрез търговски кредит, както по-късно става и в Асирия (Наум 3:16). Тези търговци служат на империите като настъпателна стража, авангард, който върви напред да подрива силата на дадена нация чрез лесни кредити и дългове.

В съвременния свят, възможността да вземаш на заем е възприета като привилегия, и в резултат, особено след Втората световна война, вземането на заем и дългът скачат до небето. В същото време неизбежно е изгубена надеждата за бъдещето, защото бъдещето на дълга е робство.

Икономиката, водена от дългове, е склонна да насърчава експлоативно земеделие, защото товарът от дълга изисква постоянно нарастваща реколта и доход, за да е в крак с потисническите плащания на заеми и лихви. И така дългът означава изпояждане на бъдещето, за да се изплаща миналото.

Съвременната държавност насърчава дълга. Предоставят се данъчни предимства за изплащащите лихви, но не и за тези, които отбягват дълговете.

—————————
Бележки:

1. Guglielmo Ferrero, The greatness and Decline of Rome, vol. I (New York, N.Y.: G.P. Putnam’s Sons, 1909). Назад

2. W. H. Bennett, „Debt“, in James Hastings, editor, A Dictionary of the Bible, vol. I. (Edinburgh, Scotland: T&T Clark, 1898). p. 597. Назад

Статията е взета от Systematic Theology, „Theology of the Land: Debt and the Future“, (Ross House Books, 1994), v. II, p.984.
Превод: Деница Папратилова

Един отзив

  1. Весела Караманова says:

    Благодаря. Изключително четиво.

Напишете коментар

Използваме Граватари в кокментарите - вземете свой собствен, за да бъдете разпознавани!

XHTML: Това са някои от таговете, които може да ползвате: <a href=""> <b> <blockquote> <code> <em> <i> <strike> <strong>