Края на света ли е или е време за изграждане на Царството?

от Крис Ортиз

Но търсете Божието царство и всичко това ще ви се прибави. Не бой се, малко стадо, защото Отец ви благоволи да ви даде царството. (Лука 12:31-32)

Това е голямо насърчение: нашият Отец е благоволил да ни даде царството, а ние би трябвало да благоволим да го получим. И въпреки това твърде много иначе посветени християни отказват да го приемат. Те го отлагат или за физическо завръщане на Христос, или го превръщат в „духовно“ и абстрактно, и като резултат подкрепят собствеността на Сатана над историята. Това има пагубни последствия за световното християнство, защото божиите хора не са подготвени да управляват. Богословието на хора като Хърман Ридърбос оставят погрешна формулировка за Божието Цартсво:

Божието Царство не е положение или състояние, не е общество, създадено и разпространено от хора (доктрината за „общественото благовестие“). То няма да се осъществи чрез характерната земна еволюция, нито чрез човешки морални действия; не хората го подготвят за Бога.*

Според това описание на Божието Царство какво тогава означава да го търсим? След като версията на Лука на тази проповед включва много относно съкровища на небето, правилно е да предположим, че Божието Царство и Неговата правда (Матей 6:33), са небесни – т.е. няма реално земно царство, към което да се стремим. Това води до значими ограничения за текста, според мен.

Новият Завет говори доста за трупането за вечността. На пръв поглед това може да изглежда противоречащо на идеята, че Божието Царство трябва да бъде реализирано в историята. Но в действителност няма противоречие. Всяко поколение трябва да има съзнанието, че ние ще преминем земния живот без да сме видели пълното изявяване на Христовата власт в осъществено Царство. Въпреки това, добрите дела които всеки прави – добрите дела, които представляват съкровища на небето – представляват повече от вечни награди; те предоставят нужните финанси и човешки труд, които установяват Христовата власт в историята. Писанията описват това по следния начин:

Не всеки … ще влезе в небесното царство, но който върши волята на Отца Ми, Който е на небесата. (Матей 7:21)

Тези, които влизат в Небесното царство са същите, които вършат волята на единя и единствен Бог, Който пребивава в небесата. А каква по-точно е Божията воля?

Да дойде Твоето царство; да бъде Твоята воля, както на небето така и на земята. (Матей 6:10)

Тези, които ще влязат в Небесното царство и ще се радват на вечен живот са онези, които вършат Божията воля на земята, както е на небето. С други думи трупането на съкровища в небето е за онези, които се трудят да установят Неговата власт в историята. Вършенето на Божията воля в небето е равностойно на „да бъде Твоята воля, както на небето така и на земята“.

Изминали са близо 2000 години църковна история и няма признаци за свършването на света. Учителите по пророчества продължават да правят погрешни предсказания, а християните пазят надеждата, че може би тази година ще бъде края. Това никога не става. Историята продължава и ние все още сме поставени на тази земя с малкото занимания да посещаваме църква, да се молим, да споделяме Благовестието и да организираме различни християнски събития. Моята надежда е, че ще продължим отвъд тези необходими задачи и ще започнем да изграждаме алтернативни начини за управление, бизнес, развлечение, наука, изкуство, благотворителност, грижа за здравето и т.н. Това е единственият начин хуманистичният световен ред да бъде отстранен.

Изпълнени сте със Святия Дух и ви е дадено Божието Слово за нещо много повече от вашето лично духовно преживяване. Трябва да сте деен служител в трансформирането на обществото за Божия слава.

*Herman Ridderbos, The Coming of the Kingdom (Philadelphia, PA: Presbyterian and Reformed Publishing Company, 1962), стр. 24.

Статията е взета оттук: http://reigninlife.com/?p=206
Превод: Филип Папратилов

Напишете коментар

Използваме Граватари в кокментарите - вземете свой собствен, за да бъдете разпознавани!

XHTML: Това са някои от таговете, които може да ползвате: <a href=""> <b> <blockquote> <code> <em> <i> <strike> <strong>