Browsing the archives for the Християнски светоглед category

Конфликт на светогледи

От 17 век насам християнският светоглед е изгубил значително влияние на запад. Това се дължи до голяма степен на силното влияние на хуманизма, наложен от големите литературни великани на Англия и Америка. Това са отстъпниците. Веднъж допуснато, отстъпничеството е бавен процес и една християнска нация не се разлага просто в продължение на двайсет години. Масите […]

0 Коментара

Синагогата на Христос

от Стив Шлисел Въпросът е, че църквата в Новия Завет е повече училище, отколкото храм. – Chalsedon Position Paper #1 Обучението на … зрели хора е дейност на църквата. Целта на църквата не трябва да е да довежда хората в подчинение на църквата, а да ги обучава в царско свещенство способно да доведе света в […]

Можем ли да даваме децата си като десятък?

От Р. Дж. Ръшдуни Божието слово казва, че трябва да даваме дсятък от приходите си. Бог изисква Своя десятък – малка сума в сравнение с това, което съвременната държава изисква. Но във всичко останало Бог изисква цялата ни вярност, подчинение и живот. Не можем да даваме десятък от децата си, нито от живота си. Не […]

Как човек се самооткрива: Рационализъм срещу Откровение

от Марк Ръшдуни Писанието определя човека по начин, притеснителен за рационалиста. В Псалом 8:4 Давид задава въпроса: „Що е човек та да го помниш? Или човешки син та да го посещаваш?“ Това до някаква степен е риторичен въпрос, понеже целта е удивлението му на сравнението между човека и Бога, Чието име е превъзходно (велико, всемогъщо) […]

Свят на бунт

от Р. Дж. Ръшдуни Една от най-редовните забележки, които съм чувал през годините, е свързана с възражението на хората за нещо в Библията или във вестниците. „Един добър Бог не би допуснал това да се случи“, сериозно заявяват те. Това, което казват, е че Бог трябва да бъде ограничен според техния стандарт за доброта и […]

Трябва ли да почистим телевизията?

от Р. Дж. Ръшдуни Едно от нещата с които повечето от нас ще се съгласят е, че телевизията е пълна с програми, които са естетически и морално на много ниско ниво. Обичайните цели на телевизионните критици са силните акценти върху секса и насилието. (Към това може да се добави и нарастващата вулгарност по телевизията, която […]

Съвет

от Р. Дж. Ръшдуни Не давайте съвет на хора, които не го търсят наистина. През годините научих, че има много хора, които питат за съвет без да им трябва. Те вече са решили какво ще правят и идват при теб само за потвръждение, не за размишление. Ако всичко мине добре те приемат похвалата за „мъдростта“ […]